Home > Nam Học > Sante’ Extra và quá trình chuyển đổi Pregnenolone thành DHEA

  Thông tin sản phẩm Sante’ Extra thế hệ mới nhất

  Chiết xuất Đông trùng hạ thảo ( Cordyceps sinensis extract)…. 100 mg

  Chiết xuất Bạch tật lê ( Tribulus extract)…… 100 mg

  Chiết xuất huyết đằng long ( Butea superba extract)…. 50mg

  Chiết xuất rễ Macca ( Macca root extract)…… 50 mg

  Bột ruột hàu ( Oyster meat powder)…………50 mg

  L- Arginin HCl ……. 50 mg

  Pregnenolone …..….. 30 mg

  Kẽm gluconate……… 30 mg

  Kali gluconate………. 5 mg

  Phụ liệu: Vỏ nang gelatin, talc, magnesi stearate, polyvinylpyrrolidone (PVP) vừa đủ 1 viên.

  Hầu hết các nghiên cứu trước đây sử dụng hệ thống hoàn nguyên và động học nhanh cho thấy rằng việc chuyển đổi pregnenolone thành dehydroepiandrosterone (DHEA; tiền chất của quá trình sinh tổng hợp androgen và estrogen) bởi P450c17 không yêu cầu giải phóng 17alpha-OHPreg trung gian (tiền chất của quá trình sinh tổng hợp cortisol). Với cơ chế như vậy, rất khó để hình dung lượng DHEA cao có thể được sản xuất như thế nào trong một số tế bào hoặc mô, chẳng hạn như tinh hoàn và tế bào từ màng lưới thượng thận, trong khi ở các mô khác như vùng fasciculata, mức độ cao 17alpha- OHPreg được tổng hợp. Trong báo cáo này, vấn đề này được giải quyết bằng cách sử dụng các tế bào được truyền nhiễm nguyên vẹn, các tế bào này phản ánh tốt hơn các điều kiện thực tế của tế bào. Hơn nữa, bằng cách sử dụng các tế bào được biến nạp, chúng ta có thể phân tích các enzym của con người một cách thuận tiện, vì chúng ta không bị hạn chế bởi sự sẵn có của các mô người như trong trường hợp các phương pháp sử dụng enzym đã được tinh chế hoặc một phần tinh khiết. Sử dụng các tế bào HEK-293 nguyên vẹn được truyền P450c17 của người trong môi trường nuôi cấy, trong một nghiên cứu theo thời gian về sự biến đổi của pregnenolone, rằng có sự tích tụ 17alpha-OHPreg, và sau đó, 17alpha-OHPreg tích lũy giảm theo a đồng thời tăng sản xuất DHEA. Tỷ lệ DHEA / 17alpha-OHPreg thay đổi từ 0,1: 1 sau 1 giờ ủ thành 50: 1 sau 20 giờ. Kết quả này cho thấy rõ ràng rằng quá trình chuyển đổi Preg thành DHEA diễn ra qua hai bước, trong đó DHEA được tạo ra từ 17alpha-OHPreg trung gian được giải phóng. Chúng tôi cũng chỉ ra rằng nồng độ cơ chất cao so với nồng độ enzyme sẽ dẫn đến hoạt tính hydroxylase cao trong khi điều ngược lại sẽ làm tăng hoạt tính của lyase. Kết quả là phù hợp với các quan sát gần đây cho thấy rằng các enzym và steroid xung quanh có thể điều chỉnh hoạt động của lyase. Sự đồng nhiễm của các vectơ biểu hiện cytochrome b5 và NADPH cytochrome P450 reductase chỉ ra rằng cả hai đều cần thiết để tạo ra DHEA tối ưu.

  Quá trình tổng hợp và chuyển hóa hormones sinh lý

  Ngoài tác dụng tăng tăng khả năng sinh lý, sinh sản cho nam, nữ giới. Một số nghiên cứu chính thống ở Mỹ của trung tâm thông tin y học Mỹ cho thấy tác động của Pregnenolone đối với sự hoạt hóa và biểu hiện của thụ thể E2 (ER) trong tử cung và buồng trứng. Để nghiên cứu trực tiếp cơ chế của P5, các tế bào Ishikawa được truyền yếu tố đáp ứng E2 (ERE) -luciferase plasmid và các đồng dạng của ER. Hoạt động ERE-luciferase do P5 gây ra tương tự như hoạt động do E2 gây ra, và P5 cho thấy hoạt tính cao đối với ERβ mà không liên quan đến các hormone chuyển hóa P5 như progesterone (P4) và E2. Trong một nghiên cứu trên động vật, những con chuột cái chưa trưởng thành được điều trị bằng P5 cho thấy sự điều hòa ERα và giảm điều hòa ERβ trong tử cung, đây là cơ quan chính biểu hiện ERα. Trong buồng trứng cơ quan biểu hiện ERβ, thụ thể estrogen 1, thụ thể estrogen 2 và thụ thể P4 đều được điều hòa bởi P5 và E2. Ngoài ra, sự suy giảm sự tăng sinh và khả năng sống của tế bào buồng trứng khi phản ứng với P5 so với đối chứng, cho thấy rằng P5 có thể là một ứng cử viên cho hormone chống tăng sinh của ung thư buồng trứng. Những phát hiện này cho thấy P5 kích thích chất thúc đẩy ERE bằng tín hiệu qua trung gian ERβ trong tử cung và buồng trứng. Việc kích hoạt ERβ bởi P5 có thể giúp hiểu cơ chế của các bệnh sinh sản nữ liên quan đến ER như lạc nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng.

  Tài Liệu tham khảo

  1. Payne A. H., and Hales D. B. (2004) Overview of steroidogenic enzymes in the pathway from cholesterol to active steroid hormones. Endocr. Rev. 25, 947–970 10.1210/er.2003-0030 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]2. Shih M. C., Chiu Y. N., Hu M. C., Guo I. C., and Chung B. C. (2011) Regulation of steroid production: analysis of Cyp11a1 promoter. Mol. Cell. Endocrinol. 336, 80–84 10.1016/j.mce.2010.12.017 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]3. Agís-Balboa R. C., Pinna G., Zhubi A., Maloku E., Veldic M., Costa E., and Guidotti A. (2006) Characterization of brain neurons that express enzymes mediating neurosteroid biosynthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 103, 14602–14607 10.1073/pnas.0606544103 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]4. Vallée M., Mayo W., and Le Moal M. (2001) Role of pregnenolone, dehydroepiandrosterone and their sulfate esters on learning and memory in cognitive aging. Brain Res. Rev. 37, 301–312 10.1016/S0165-0173(01)00135-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]5. Naylor J. C., Kilts J. D., Hulette C. M., Steffens D. C., Blazer D. G., Ervin J. F., Strauss J. L., Allen T. B., Massing M. W., Payne V. M., Youssef N. A., Shampine L. J., and Marx C. E. (2010) Allopregnanolone levels are reduced in temporal cortex in patients with Alzheimer’s disease compared to cognitively intact control subjects. Biochim. Biophys. Acta 1801, 951–959 10.1016/j.bbalip.2010.05.006 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]6. Daugherty D. J., Selvaraj V., Chechneva O. V., Liu X. B., Pleasure D. E., and Deng W. (2013) A TSPO ligand is protective in a mouse model of multiple sclerosis. EMBO Mol. Med. 5, 891–903 10.1002/emmm.201202124 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]7. Vallée M. (2016) Neurosteroids and potential therapeutics: focus on pregnenolone. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 160, 78–87 10.1016/j.jsbmb.2015.09.030 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]8. Vallée M., Vitiello S., Bellocchio L., Hébert-Chatelain E., Monlezun S., Martin-Garcia E., Kasanetz F., Baillie G. L., Panin F., Cathala A., Roullot-Lacarrière V., Fabre S., Hurst D. P., Lynch D. L., Shore D. M., et al. (2014) Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication. Science 343, 94–98 10.1126/science.1243985 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]9. Mahata B., Zhang X., Kolodziejczyk A. A., Proserpio V., Haim-Vilmovsky L., Taylor A. E., Hebenstreit D., Dingler F. A., Moignard V., Göttgens B., Arlt W., McKenzie A. N., and Teichmann S. A. (2014) Single-cell RNA sequencing reveals T helper cells synthesizing steroids de novo to contribute to immune homeostasis. Cell Rep. 7, 1130–1142 10.1016/j.celrep.2014.04.011 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]10. Henderson E., Weinberg M., and Wright W. A. (1950) Pregnenolone. J. Clin. Endocrinol. Metab. 10, 455–474 10.1210/jcem-10-4-455 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]11. Hoagland H. (1944) Adventures in Biological Engineering. Science 100, 63–67 10.1126/science.100.2587.63 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]