Home > Posts tagged làm mẹ

    EGGOD – giải pháp vàng cho phụ nữ mong muốn mang thai

    Thành phần Inositol …………………………………………………….…1200mg L-cystine………………………………………………………….50mg Vitamin E……………………………………….…………………50mg Coenzyme Q10 ……………………………………..……….……40mg Acid folic ………………………………………………..…….400mcg Selen yeast ………………………………………………………40mcg Phụ liệu: Bột talc, magnesi stearat , PVP vừa đủ 1 viên. Inositol Inositol (hay Vitamin B8) là 1 vitamin cần thiết đối với...